[ 12 December 2019, 's-Hertogenbosch, NL ]

Kamerata Zuid
Soloist Anneke van Giersbergen, singer

[ 13 December 2019, Wageningen, NL ]

Student Symphony Orchestra of University Wageningen
Haydn & Debussy
 

[ 14 December 2019, Wageningen, NL ]

Student Symphony Orchestra of University Wageningen
Haydn & Debussy

[ 26 December 2019, Zwolle, NL ]

Hanze Symphony Orchestra and choir
Bach